Laga skifte

”I Härjedalen var avvittringen slutförd omkring 1860, erter att ha pågått i närmare 35 år. Det dröjde nu inte länge förrän nästa stora fördelningsprocess avmälde sig nämligen laga skiftet. Detta hade till syfte att fördela byarnas gemensamhetsmark på hemmansägarna. Varje bonde skulle hädanefter disponera mark inom bestämda gränser. Inför laga skiftet spreds i breda lager rykten om befarade höga skifteskostnader. Den rädsla ryktesspridningen gav upphov till var i stort sett obefogad. I vissa fall lär skogsbolagen spätt på ryktesspridning eftersom man ansåg sig ha möjlighet att köpa hemman av uppskrämda innehavare. Laga skiftet benämns speciellt av äldre människor ”Storskiftet” men det ska inte blandas ihop med detta.”

Ur boken ”Härjedalen”

Om författaren