Sigrid Persdotters släkt i Drosbacken

Per Svensson hette den förste innbyggaren i Drosbacken. I Drosbacken bosatte han sig med sin familj 1821. Han var född på den rika Svensgården i Idre 22 augusti 1782. Själv verkar han inte ha fått del av familjens rikedomar utan hade det fattigt och svårt den första tiden i Drosbacken.

I ungdomen var han på sjön i 3 år. Mellan 1810 och 1813 anlade han ett nybygge i Gröveldalen. Därefter bodde han med fru och fyra barn i Medelpad några år innan han år 1819 ansökte om att få anlägga ett nybygge i Drosbacken.

Han byggde först en enkel koja som brann ner. En ny stuga uppfördes som också brann ner innan han byggde en tredje stuga sammanbyggd med ladugården. Han blev inte gammal utan dog i förkylning endast 45 år gammal 1826.

Hans hustru hette Anna Persdotter och var född 5 april 1783 i Elgå, Norge.

Hon blev änka med sju barn. Anna var en driftig kvinna som efter makens död stod för gården och köpte till markegendomar. Också efter att hon gift om sig med skomakaren Jöns Jönsson verkar hon ha förestått gården. Maken Jöns var krympling och kallades ”Halt Jens”.

Pers och Annas barn var:

 • Sven Persson, född 18 april 1805
 • Per Persson, född 18 maj 1807. Övertog halva hemmanet.
 • Maria Persdotter, född 18 mars 1811, till Röros 1833 och sedan inte åter.
 • Emret Persson, född 7 maj 1812 i Idre, hemmansson, dräng, ogift, bosatt i Drosbacken.
 • Anna Olava Persdotter, född 24 december 1815.
 • Håkan, född 1 april 1820 i Idrebyn, död 7 september 1830 i Drosbacken. Drunknade 10 år gammal en gång när han vaktade kreaturen inte långt från hemmet.
 • Jakob Persson, född 30 november 1823. Övertog halva hemmanet.

Sonen Per Persson (född 1807) övertog alltså hemmanet tillsammans med sin bror Jakob år 1848.

Per anlitades som ”doktor” ibland. Följande berättas: Han opererade en som hade en kräfsvulst på strupen, som han skar bort. En kvinna som hade ”bröstböld” opererade han också; han skar bort hela bröstet. Men det gick inte så bra, kvinnan dog. Han blev rädd och stack till skogs där han bodde ett tag i en koja, som han byggt på andra sidan älven.  Där brukade han sitta och spana på taket för att se om länsman skulle komma. Han kom inte så han flyttade till andra sidan älven och byggde sig en koja, lövhuset kallad. Snart kom dock länsman med brodern Jakob som vägvisare. Per fick nu närvara vid obduktionen av kvinnan. Hon hade ingen mat i magen, bara lite kaffe. Däremot hade hon knut på tarmen som skulle ha kunnat orsaka hennes död. Hon hade varit på dans kvällen innan och man förklarade att den hade uppstått i dansens virvlar. Per frikändes i brist på bevis att han skulle ha orsakat hennes död. Annars var straffet för sådana brott döden.

Per dog 23 januari 1874 i Drosbacken av njursten.

Per gifte sig med Elin Maria Ersdotter från Elgå i Norge. Hon var född 1808. Som änka dog hon sjuk och fattig 5 juli 1885.

Per och Elin hade barnen:

 • Per, född 26 februari 1834, död 27 juni 1844.
 • Sigrid Persdotter, född 11 november 1835. Sigrid Persdotters liv och leverne kan vi begrunda i ett tidigare inlägg. Hon var mor till bla Elin Petronella Olsdotter och mormor till Karolina Åslund i Lofsdalen.
 • Erik Persson, född 14 april 1837.
 • Anna Persdotter, född 27 november 1839.
 • Per Persson, född 9 augusti 1844.
 • Sven Persson, född 7 juli 1848.

Om Stefan Åslund