Stenåsfolket i Lillfjäten

I boken ”Ödemarksminnen av Thomas Ljung” kan vi läsa att ”från Särnaheden kommer Per Olsson som dräng till Lillfjäten på 1790 – talet….Han etablerar sig i bygden….och börjar kalla sig Drängs Per Olsson”. Han tillsammans med sonen Drängs Olof Persson är också de första att bygga i Stenåssjön. De bygger ett störrös som fortfarande står kvar.

Drängs Per Olsson och hans hustru Sigrid Ersdotter hade två barn. Äldst är sonen Drängs Olof Persson född år 1805. De fick också en dotter, Sigrid som så småningom blir gift med Sven Johansson från Råndalen. Hon är alltså också syster till Drängs Olof Persson, mer känd som storjägaren gammelOlle och den förste att bosätta sig i Stenåsen.

Gammel Olle dör 1886 liksom Sven Johansson så Sigrid förlorar både sin bror och sin man under samma år.

Bild Drängs Sigrid Persdotter

XXXX berättar: ”Den första numera kända fasta bosättningen på Stenåsvallen ägde rum omkring 1830, då min farfars morfar, Drängs Olof Persson / senare allmänt kallad Gammel-Olle / bosatte sig där med sin familj, byggde och tog vallen i bruk. Den förste nu kände av min släkt är min farfars morfars far Drängs Per Olsson, född 1768 i Heden, gift 1800 och död 1850 i Fjeten. Hans hustru Sigrid Ersdotter efterlevde honom, var född år 1770 i Glissjöberg i Härjedalen. De hade sonen ovannämnde Olof, född 1805 i Fjeten, och dottern Sigrid, född 12 april 1817 och gift 1838 i Hede.” (Med Sven Johansson i Råndalen)

Drängs Olle Perssons hustru hette Anna Ersdotter och var född i Idre den 8 april 1812. De hade barnen:

Sigrid f. 4/3 1832

Per f. 22/9 1833

Olof f. 8/4 1836

Ingeborg f. 25/11 1840

Kari f. 1/3 1844

Erik f. 26/5 1850

Om vi ska nysta lite i trådar som kan vara av intresse för lofsdalingar och strådalingars vidkommande så kan vi se att Drängs Olle  och hans fru Annas son Olof (Ol Ollesa) tillsammans med hustrun Ingeborg Persdotter hade bla. en dotter som hette Anna (f. 1869). Hon blev gift i Strådalen med….

Vi nystar vidare i släkttrådar som kan vara av intresse för oss ättlingar till Erik och Karolina Åslund i Lofsdalen. Drängs Olle hade även en dotter som hette Sigrid (f.1832). Hon gifte sig 1853 med Olle Ollessa från Löfhögen. Han hade kommit som dräng till Stenåsen.

Sigrid och LövhögOlle fick många barn men endast en överlevde. 1855 föddes en son som fick heta Olle, även Stenås Olle kallad.

Bild Stenås Olle

XXXX berättar vidare: ”Drängs Olof Perssons måg, Olle Olofsson(Ollessa), gift med Olof Perssons äldsta dotter Sigrid, blev så småningom gemensam brukare med svärfadern av det efter deras ansökan av den 17 november 1879 avvittrade området på Stenåsen, på vilket svärfadern efter storskiftet fick lagfart.

Drängs Olof Perssons dotter och måg Olle Olofsson(Ollessa) från Löfhögen i Härjedalen blev sålunda kvar på Stenåsvallen som brukare samt år 1855 föräldrar till min farfar LöfhögOlle Olsson/kallad StenåsOlle/ som enda barnet. Från dennes far härstammar vårt familjenamn Löfhög, en by i Lillhärdal. Min farfar ”StenåsOlle”, gifte sig 1883 med Karin Jonsdotter från Lillfjäten. De bodde tillsammans med hans föräldrar på Stenåsvallen och fick sitt första barn 1884. Hans svärfar, Karins far, dog den 2 maj 1885. Den 13 oktober samma år hölls arvskifte efter Karins far. Därefter byggdes gården i Lillfjäten, den far nu äger. Min farfars mor, Sigrid Olofsdotter, med man flyttade sedan med sin son ”StenåsOlle” och hans familj från Stenåsvallen till Lillfjäten. Detta var antagligen omkring 1886 och därmed upphörde Stenåsvallen att vara ständig familjebosättning för min släkt. På så sätt blev Stenåsvallen därefter fäbod till vårt heman i Lillfjäten. Sigrids man, född 1836, dog 1927 vid 91 års ålder; hon själv långt tidigare. Det sägs om Sigrid Olofsdotter att hon var allvarlig, bestämd och rättvis”

Stenås Olle gifte sig 1883 med Joles Karin Jonsdotter. Denna Karins far, Jonas, var den som drog Johan Svensson inför rätta med anledning av en ko som han inte återlämnat. De byggde sedan som nämts ovan sin gård i Lillfjäten dit de flyttade från Stenåssjön.

De hade bara en son som också hette Olle. Han blev gift med Emma Larsdotter från Storfjäten. Denna Emma var syster till Karolina Lars’ vilken blev gift med Erik Åslund i Lofsdalen. Denne ”siste” Olle, som enligt Erik och Karolinas son, Johan Åslund, kallades Lövhög Ola, räddade livet på Johan. Johan var inte gammal och hade satt något i halsen som gjorde att han blev medvetslös. Man hade lagt Johan åt sidan i tron att han redan var död. Då kom Ola. Han lyckades frigöra luftvägarna och rädda pojkens liv. Johan brukar säga att han har Ola att tacka för att han lever.

Ola & Emma sittande i mitten längdt fram.

Avslutningsvis kan vi säga att det finns många trådar som knyter ihop Lofsdalingar och Strådalingar med denna släkt från Lillfjäten och Stenåssjön.

Om Stefan Åslund