Ä

Äga – Âga

Ägg – Ägg

Äldre människa – Gamling

Älg – Älg, uxe (hörbart g)

  • Älje, älgku (älgko)

 

Älta – Ähllte

Ämna – Äne

Ända – Ände

Ändå – Läl

Änge – Änje

Ängslas – Ampâs

Ängslig – Illsviân, sjåpu

Ängsull – Tâlâtuhppâ

Ärr – Er

Ärva – Ârve

Äta – Âtâ

– Mûle (äta ensidigt)

Ätbar/t – Âtân

Även om – Även ûm

Om Stefan Åslund