Å

Å – Å

– Vôhlhl (mindre å )

Åbrink – Åstäjje

Åbäke – Åbäk

  • Åbäke säg (låta om sig)

 

Åka – Fôrr, rännje, åke

  • Rännje ski (åka skidor)

 

  • Rännje väv (varpa)

 

Åkdon – Körbune

Åkerteg – Täkt

Ångra – Åtre

Åra – Håtjähpp

Årtull – Håtjäppvejje (vriden vidja i båt för åror)

Årtull – Årtjöp

Ås – Ås

  • Ägg (långsmal ås)

 

Åstad – Ast

Åthäva – Baråhtte

Om Stefan Åslund