U

Udde – Ôdde

Ugn – Ûmn

Undan – Onda

Undantag för äldre – Förråd

Under – Undi

Understa – Undest’n (mask)

  • Undesta (fem)

 

  • Undeste (neutr)

 

  • Undestân (plur)

 

 

Underkjol – Stûbb

Underlag för yttertak – Tro

Underlakan (hemvävt) – Shlârv-kjeld

Undersöka – Nagelfôrr, undesjötje

Undrande – Brydd, fûndersam

Undre – Undre

Undvara – Ombär, ondvôrô

Ung – Ong

Unge – Gûrg, onge

Ungkarl – Ongkâr

Uppe – Ohppe

  • Oppmâ (uppe vid)

 

  • Ohppundi (uppe under)

 

Uppefter – Ohppähtte

Uppehåll – Oppehôlld

Uppehållsväder – Oppehaldsvär, oppehôldsvär

Uppför – Ohppjânûm

Uppförsbacke – Motlut

Uppkäftig – Koxu

Uppriktigt – Opprehktut

Uppskatta – Höfte

Uppsvälld – Pos’n

Upptrampat – Opptrôddi

Uppvuxen – Oppvûks’n

Uppöver – Ohppjânûm

Urklippt – Uklöfft

Upplösas (i vatten) – Blôhttne

Ursäkta – Lidi skôdô, ursäkta

Urvuxen – Uvûkks’n

Utan – Uhttâ

Utanför – Uhttafôrr

Utanpå – Uhttânå

Ute – Ute

Utförsbacke – Mâlut

Uthållig – Tråhalldu, tråhôlldu

Utifall – Uhttifall

Utom sig – Uhttûm säg

Utseende – Utsjåân

Utter – Ûtter

Utvidgning i å – Hå

Utöver – Uttevi, utövvi

Om Stefan Åslund