T

Ta – Tô

Tackla av – Tâkkle å, tyn å

Tafatt – Mesu

Tak Tak

Taklagsöl – Krôhppåskânne

Tala – Tôlô

– Shlâppre (prata)

Talgoxe – Spitjetete

Tall – Tall

Tallrik – Tâllekk

Tand – Tônnj, tånd

Tandvärk – Tônnjränsel

Tapp – Tahpp

Teg – Teg

Tid – Ti

Tiden lider – Li på

Tidig/t – Tilejen/tile, brå

Tidning – Tining

Tidtals – Titars

Tidvis – Tivis

Tigga – Gnåle, tijje

Till – Tä

Till (i tillägg till) – Ahttåt (kôtt ahttåt pälân / kött till potatisen)

Tillfreds – Täfress

Tillgiven – Dôl

Tillrättavisa – Dele

Tills – Tahrt, telles, tahrt

Tillsammans – Ilag

Tillsammans med – Ilagmâ, ilamâ

Tilltagsen – Hittäsjlejen, tärtaks’n

Till varje pris – Omens

Tillåta – Lâhtt

Timme – Time

Timmer – Temmer

  • Bröt (timmer som stockat sig vid flottning)

 

Timmerbagge – Temmerkuse

Timmersax – Temmersåks

Timra – Temre

  • Tomtstôhkk (första stocken vid timring)

 

Tina – Tine

Titta – Tihtte

– Gyne (stå gömd och titta)

Tjata – Gnåle, sârve, sjåle, tjakle

Tjippa – Kjâspe (ljudet när man har vatten i stövlarna), tjâspe

Tjock – Diger, tjuhkk

Tjuter – Ume

Tjäder – Tedûr

Tjäderhöna – Röjj

Tjäle – Tâlâ

Tjällossningen – Föresfôlle

Tjärn – Tjônn

Tok – Tûll

– Iddele tûll (bara tok)

Tok (om person) – Tûllspäl

Tokig – Toku, tûllu

Tokigt – Syndsammle

Tomt – Tomt

Torka fiskenät – Sjeke

Tornsvala – Regnsvûlû

Torr – Törr

Tort – Tûhrt

Torrak – Törrak

Torv – Tôrv

Trampa – Trampe, trô

– Dä ä alldeles ohpptrôddi (det är alldeles upptrampat)

Trams – Fjôll

Trasa – Shlârve

Trasig – Shlârvu, sånd

Trasigt – Shlârvut

Trasslig – Floku

Trassligt – Svellut

Trevligt – Hûgle, häft

Trilla – Dähtte, ramle

– Ramla å pinja (trilla av pinnen)

Troligt – Trule

Trollslända – Örsnillre

Trovärdig – Truvâlu

Truga – Pläge

Tråkig/t – Dûvlejen/dûvle, trôkujen/trôkut

Träblad (tex i smörkärna) – Bledur

Träd – Tre

  • Låg (omkullfallet träd)

 

Träskyffel – Rekkû

Träämne – Örstje

Trög – Trû

Trögt – Trûhtt

Trög i magen – Hallivâ

Tröskel – Dörstôhkk

Tröst/medhåll – Blåklut

Trött – Nåk, tröhtt

Tröttkörd – Kul

Tröttna – Tröhttne, tröt å

Tugga – Tyjje

  • Knûrspe (knapra på något)

 

Tukta – Pone

Tum – Tûmm

Tumme – Tomme

Tummen – Tommen

Tummetotten – Tomblonjen

Tumstock – Tûmstôhkk

Tung – Tong

Tunga – Tonge

Tunn – Flôru, grânn(j), tûnn

Tupp – Hônô, tuhpp

Tupplur – Tuhpplur

  • Lure tä (somna till lite)

 

  • Tô lur’n

 

Tuva – Tuve

  • Rekkel-tuve (stor tuva)

 

Tuvsträngar i myr – Râbbâ

Tvista – Divle

Tvungen – Jehtt

  • Gahtt (var tvungen)

 

  • Gûhtti (vore tvungen)

 

Tvärsför – Tvahrtfôrr

Tvärt – Tvahrt

Tvätta – Tvähtte

Tycka – Tyhttje

Tycka om – Hûga på

Tyna – Tyne

Tyna bort – Tyn å

Tå – Tå

Tåla – Tûle

Täcke – Tähttje

Tännja – Tännje

Tänka – Täntje

Tänk om – Jiss på

Tärd – Glåmu

Täppa till – Tafne, tähppe

– Tähpp ahtt döra (stäng dörren)

Täppt – Täfft

Tät – Tet

Tätna – Truhttne (tex otätt träkärl tätnar)

Tätt – Tehtt

Täte för långfil – Tehtte

Töa – Shlâke, töe

  • Snö’n shlâkâ å (snön töade bort)

 

Töja – Töje

Töjdes – Tögdes

Töjs – Tångne

Töm – Tûm

Om Stefan Åslund