S

Saltväska – Salhttôske (användes av ”jätkullan” att förvara saltet till korna i)

Samma – Sommo

Sammanträffande – Påråkle

Samtala – Akodere

Sand – Môld

Sax – Såks

Schalett – Klut

 • Sur-huvvuklut (när den är knuten i nacken)

 

Se – Sjå

Sedan – Sea

Sena – Senje

Senfärdig – Senfâlu, senfrådd

Separator – Separator

Separera – Seppre

Sida vid sida – Bresies

Sig – Säg

Simma – Sômme

Sin – Sin (mask)

 • Si (fem)

 

 • Sine (plur)

 

Sist – Sist

Sista – Siste

 • Sist’n (mask)

 

 • Sista (fem)

 

 • Sistân (plur) (de sista)

 

Sitt – Sihtt

Sitta – Sihtt

Sittplats på dass – Skôr

Sjuka som går – Fâns

Sjunga – Synje

Sjunka – Synke

Själv – Sjôl

Själva – Sjôlve

Sjö – Sjö

Skackel – Skahkkel

Skada – Skôdô

Skaft – Skaft (även utspringande gren av fjäll, ås etc.)

 • Sjäfte (sätta skaft på)

 

 • Sjäfte ôxa (sätta skaft på yxan)

 

Skaka – Rûske, skôkô, tâlle

Skaka (av frossa) – Hûvrâs

Skal – Flas

Skala – Flase, skale

– Skalâ tänj (fila hästens tänder)

Skalle – Skâlle, även ”bergsskâlle”

Skapligt – Skaple

Skare – Skôrô

 • Oppstoppo (när skaren inte bär)

 

Skarp – Skârsp, snârsp (hård i rösten)

Skarva (lägga till) – Längte på, sjöte

Skavgräs – Skäfte

Skavfötters – Skaföttes

Skata – Sjör

Sked – Sje

Skidbindning – Togo

Skidor – Sjir

Skidspår – Sjiähttâ

Skinka (rumpan) – Klinke

Skinn – Skinn, shtjinn

Skinn från renens ben – Fehttje

Skinnet på mjölken – Snârske

Skinntorr – Flasu

Skjorta – Skjohrte

Skjuta – Sjöte

Skjuta på – Skuve

Skog – Skog

Skogskarl – Bolagskâr

Skoja – Skôjje, tûlle

Skojare – Fânt

Skola – Skule

Skopa – Skope

Skotta – Skôhtte

Skova – det brända i botten på grytan (messmörkitteln)

Skranglig/t – Bjänglu/t

Skrapsår – Skrûbbsår

Skratta – Hôrse, skrahtte

Skrev – Klôv

Skrinda – Skrinde

Skrovlig – Knâgglu, skrûvvlu, skrôvvlu

Skrubba – Skrûbbe

Skrynkla ihop – Knövvle, myhle ihop, pule ihop

Skryta – Skryte, skrävle

Skrämma – Skräme

– Strö (skrämma iväg ett vilt djur)

Skrämseln – Skrat’n

Skräp – Rat, florat, râm-mâsk, skräe

Skräp (det fina skräpet på ladugolvet – Dôs

Skuldra – Kuv

Skum – Frûe

Skumma (vattnet skummar) – Båre

Skummjölk – Blåmjôlk

Skvala – Skvôlô

Skvallra – Brâlle, ralle

Skvalpa – Skvôlpe

Skvätt – Skvähtt

Skvätta – Skvähtte

Skydda – Bâre (bâre mäg/skydda mig)

Skyldig – Skyldu, skjyldu

Skynda på – Mono på, skynde på

Skälla(sub) – Bjelle

Skälla(verb) – Jagle, själle

Skällko Bjellku

Skällsord om kvinna – Tötje

Skälltacka – Bjelltähkke

Skälm – Pligg

Skärsår (av lie) – Jåmus

Slaktplats – Hyllsta

Slana – Vejje, riskle

Slapp – Lâmâlûs

Slarv – Klatter, spjukkel

Slarva – Spjukkle

Slev – Ûse

Slicka – Shleppre, shletje

Slippa – Shlehppe

Sliten – Shlet’n

Slå – Shlå, shlämme

 • Shlämm ahtt döra

 

Slå (när fisken slår) – Vôkô

Slå sig ner – Bune säg fôrr

Slåttertid – Hûstônje, shlåhttônnje

Släde – Shlâdâ

Slädfärd – Julkut

Släppa – Shlähppe

Slättland – Shlehtte

Slö (oslipad) – Skämd

Slö och lat – Latgro

Slösa – Gûschle, slöse

Smacka – Smakke

Smal – Grânn(j), smal

Smattra – Knapple

Smida – Smi

Smuts – Lohrt

Smutsa – Lohrte, tere

– Tere tä (smutsa ner)

Smutsig – Lohrtu, mûsku

 • Lohrtgro (en som är smutsig av sig)

 

Smyga – Smöge, mite

Småaktig – Petu

Småbråka – Tjähppâs

Småhistorier – Räglâ

Småkryp – Kusâ

Småputtra – Tûttre

Smårolig – Måhttu

Småskratta – Hehkkre

 

Småsnöa hela dagen – De flure på

 

Småspigg – Gôrsyl

Smälla – Smälle, Shlämme

– Shlämm ahtt döra (smäll igen dörren)

Smärta i fingrarna pga kyla – Nagelbit

Smärta i handleden – Knârr’n

Smör – Smör

 • Gröppje (ibland tog det lång tid att få till smör när man kärnade, när det syntes små smörklumpar var det….) 
 • Gås (smör format i träform)

 

 • Gåsûge (smörklick i gröt)

 

 • Smöûge (smörklick i gröt)

 

Smöra – Klene

Smörask (i trä) – Smörôshtje, smörörstje, örstje

Smörgås – Klening

Smörja – Rämje, smörje

Snabb – Snabb, flöt

Snara – Levang, snûrû, åtränje

Snarka – Snârske

Snarstucken – Grânntykkt

Snava – Snôvô

Snickra – Kôtô, snihkke

Sniken – Tomlûp’n

Snipe – elakt om kvinna

Sno – Snu

Snoka – Snokko

Snopen – Nyhtt mâ

Snopet – Snûhpple

Snor – Snôr

Snorloska – Snôrklyse

Snorunge – Snôronge, snôrvôhtt, snôrvôlp

Snurra – Snôrre, snu

Snuvig – Krimu

Snytbagge – Skârsptrôll

Snö – Snö

 • Domp (större mängd snö)

 

 • Kavle (hårblåst snö på fjället)

 

 • Opplegû (snö i träden)

 

 • Snöel (snöby)

 

 • Tussut (mycket snö så man måste pulsa)

 

Snöa – Snöe

– Flure på (småsnöa hela dagen)

Snödriva – Snöfônnj, fônnj

Snöppligt – Snûhpple

Snöre – Snöre

Snöskor – Trögâ

Snöyra – Ur’n

Sockar – Sôhkkâ

Socker – Sûhkker

Sockerskål – Sûhkkershere

Sol – Sol

Som – Sôm

Somliga – Sûmme, sûmta

– Sûmmstâss (på somliga ställen)

Sommar – Sômmôr

Somna – Sômne (att kunna somna – Fäste sômn)

Sopkvast – Soplime

Sopp (svamp) – Kusôhpp

Sorgsen – Betussâ

Sova – Sôvô, Vôlô

– Vôlô å (sova lite)

Spann, på skidor – Stegfart

Spara – Spôrô

Spark – Spârsk

Sparka – Spârske

Spel och lekar

 • Monke (ett kulspel)

 

 • Vihppe

 

 • Vihppknahrt och ôrna (en kort och en lång pinne till föregående spel)

 

Spendera – Spândere

Spillning av älg, ko, björn – Ruse

Spillkråka – Hôlkråke

Spindel – Kangro, kangero, kongro

Springa – Sprinje, kute, rännje

– Râsse (springa fram och tillbaka)

Spinkig – Stranglu

Spinna – Spinnje

Spis – Spiss

Spjärna – Spârre

Spreta – Spröte

Sprätta – Sprähtte

Spröd/sprött – Frön/t

Spyfluga – Sjehttflûgû

Spott – Spûhtt

Spotta – Spûhtte

Spottloska – Klyse

Spraka – Gnisste, sprôkô

Springa (sub) – Sprynje

Springa (verb) – Sprinnje, kute

Sprätt – Ûppelsjet, Oppesjet?

Spång – Klôhpp

Spår – Jö (i snön), spôr

– Dôhkke i spôra (när det har snöat i spåren men de ändå syns)

Späntstickor eller näver – Eldtände, kåre

Spöken o dyl. – Oknyhtt, skrömt

Stackare – Skrâbb

Stagg (nardus stricta) – Häre

Stamma – Stôtô

Stadig på hand – Stö

Stapla – Stö

Stapplig – Stûhppelfôtt, stûrfôtt

Starr (gräsart) – Stôr

Stege – Stâgâ

Stel i lederna – Sterglu

Stel i kroppen efter arbete – Lämster

Stelna – Sterne, stôrsne

Stenanhopning – Stenol, skrammel, skravel, stenrammel

Stenröse – Stenol

Sticka – Stihkke

Stickgarn – Stihkkto

Stillna – Stillne (tex när vinden avtar)

Stinker – Gôvô

Stirra – Struje

Stirrig – Klåu (en som har svårt att ta det lugnt)

Stjäla – Stjâlâ

Stjälpa – Stjalpe

Stjärna – Stjârne

Stjärt – Rompe, sjährt

Stjärt på fågel – Stuv

Stolpe – Stôlpe

 • Lemûr (stolpe för spjälor)

 

Stor – Diger, stor

 • Fût (stor och kraftig)

 

 • Ohjôlple stort (mycket stort)

 

 • Storökt (stor på sig)

 

Storbjuden – Fôrut, storbjûd’n, storbûûn

Storvuxen person – Fusse

Strax – Strast

Stubbe – Stûbbe

Stuga – Stuggu

Stund – Fûke

Städa – Pynte, städe, fli ohpp

Strimma – Strime

Stirra – Glo, glåme, stirre

Strul – Bäs

Strula – Bäse, krångle, mehkkle, strule

Strulig – Bäsu, krånglu, strulu

Strumpa – Strompe

Strumpor – Hûssûr, strompâ

Strumphäl – Hûssûhäl

Strumpskaft – Hûssûlägg

Strumpstickor – Sôhkkstihkkâ

Strunt – Strûnt

Stryk, smörj – Juling

Strypte av –

snûrd å

 

Strådöl – Person från Strådalen

Sträng – Bârsk

Strätta (stor ört) – Stut

Sträva – Ävlâs

Ström – Strûm

Strömt – Strömt

Stupa – Stupe

– Stûp å huvvu (ramlade på huvudet)

Stund – Fûke, Skuv

Stundtals – Fûkûmtä

Stycke – Styhttje

Stylta – Bjängle

Stå på alla fyra – Fyrebuss

Städa – Fli ohpp, städe

Ställa sig in – Jyle

Stämpla – Stämple

Stämpla (träd) – Blekke

Stänga – Stänje, tähppe

– Tähpp ahtt döra (stäng dörren)

Stängd – Ahtte, stängd

Stödja – Stö

Stöka – Stûke

– Stûke på (ordna)

Stör – Stûr

Sug (sub) – Sug(i mage el.vattendrag)

Suga (verb) – Söge

Sula – Sûlû

Sullös sko – Obôhttnâ

Sunnan (från söder) – Synja

Surna – Längne

Sursnöföre – Klâbb, klâbbföre

Svag – Mökklu, svag, kåm (om ljus)

Svans – Rompe, svans, späl(kort svans)

 • Rompdrag (ngt. som barnen skulle gå till grannen och låna för att slippa vara med på slakt)

 

Svart – Svahrt

Svimma – Dôrme å, orne å, svimme

Svälla – Posne

Svälla ut – Bôrne ut

Svälta – Svälhte

Svälta sig – Hire

Svänga – Svänje

Svärmor – Svära

Sy – Sûme

Sydlig – Synja

Sysslolös – Jârâlûs

Syställning för att sy täcken – Tähkkjesstol

Så – Sô, sôlles

Sådan – Shlehkken(mask)

 • Shlehkka(fem)

 

 • Shlehkke(plur)

 

Sådana – Shlehkke

Sådan där – Shlehkkendan

Sådan här – Shlehkkenhân

Sådant där – Shlehkkdant

Sådant här – Shlehkkthânt

Således – Sôlles

Sålunda – Sôlles

Sårskorpa – Skûrv

Såvitt – Sôvihtt

Säck – Sähkk

Sädesärlan – Blårinjila, rinjila

Säga – Säg (hörbart g), tôlô i

Säkert – Stavle, sagt

Sällskapssjuk – Gålâsjuk

Sämre – Sämmer

Sänka (grop) – Dälje, grûbbe

Säregen – Egen, enkûm,

Säreget – Eget, ovanshle

Särk – Sârsk

Särskilt – Enkûmt, vârut (ex. de va ihtt sô vârut – det var inte mycket bevänt)

Sätta sig – Vâgne

– Fugglân vâgnâ säg (fåglarna satte sig)

Sättpotatis – Fröpäla

Sûndâ hästân – plats för hästarna att simma över

Söder – Sö

Södra – Syndre (synder i sammansättningar, ex. synderstrå’n)

 • Synja (sunnan, från söder, söder om, sydlig)

 

Söla, lite i taget – Dâlke

Söla ner – Bâlle, sûlle ne

Sömnig – Sômnu

Sönder – Sånd

Om Stefan Åslund