N

Nacke – Nahkke

Nagelbandet – Kvekke

Naken – Bâr, nôhtjen

Narig om händerna – Hahkk-mes

Naturligtvis – Förståss, måvâhtta

Natt – Nâhtt

Nedanför – Nea, neafôrr

Nederbörd – Ovvabår

Nedre – Neddre

 • Neddr’n(mask) (den nedre)

 

 • Neddra(fem) (den nedre)

 

 • Neddrân(plur) (de nedre)

 

Nere – Nede

 • Nei (nere i)

 

 • Nemmâ (nere vid)

 

Nerför – Nejânûm

Nerv – Nârv

Nervpirrande – Illtjipple

Nervös – Hispu

Neråt – Neåt

Ni – Dö

Nock – Nôhkk

Nordan, från norr, norr om – Nårlâ

Nordlig vind – Nålâvär

Norr – Nôrr

Norra – Nördre

 • Nörder (i sammansättning, ex Nörderstrå’n)

 

Nosa – Nosso

Nu – No

Nyckel – Nyttjul

Nyodling – Resste

Nypa – Klipe

Nysa – Nöse

Nyss – I jåns

Nysta – Nösste

Nystan – Nöste

Nyttja – Nöhttje

Nyttig – Nöhttu

Nockås – Krôhppås

Någon – Nôgga(fem)

– Nôn(mask)

Någon annan stans – Nûggerst arstâss

Någonstans – Nûggerst

Någonting – Nônting

Något – Nô

Något så när – Likmot

Några – Nôgge

Nål – Nål

Näbbmus – Musjyril, jyril

Näns inte – Näns ihtt

När – Nôrr

Nära – Nera

Näsa – Nôsô

Nästa – Näste

 • Nästa(fem)

 

 • Näst’n(mask)

 

 • Nästân(plur)

 

Nät – Nähtt

– Flå säg (nät som flyter upp pga grunt vatten)

 • Nähtt (rom) (stormaskigt nät)

 

 • Nähtt (ång) (finmaskigt nät)

 

 • Sjeke nähtta (hänga upp näten på tork)

 

Näve – Nâvâ

Näver eller spåntstickor – Eldtände

Näverhylsa av näver – Jåsko

Nöd och näppe – Nö ô nähppe

Nöjd – tröt’n

Om Stefan Åslund