M

Mage – Môgô

Mager – Benu

Maginnehåll – Gôr

Magra – Magne, magre

Magsjuka – Magfare

Makalös – Môkôlûs

Mala – Môlô

Mallig – Kârut

Man – Mân

Mana – Mono

Manchett – Kvale

Marknad – Mâsjne

Mask – Masjk

Maska (vid stickning) – Lyhttje

Matkista för hästfärd – Fâlmânsspânj

Maträtt

 • Silldklûbb (inbakad sill som kokas)

 

Matsäck – Nesste/nösste

Matta – Mahtte

Med det samma – Mâ di sommo

Medan – Mâda

Medhåll/tröst – Blåklut

Medlut – Mâlut

Men – Men

Mening – Mening

Meningen – Meninjâ

Mer – Mer

Mer än vanligt – Are vârre, ar vârrer

Mes – Tete

Mes (Träram att bära med) – Bakmes

Mesig – Mesu

Messmör – Môssmôr

 • Gûm (messmör m. ostmassa)

 

 • Mössöklûbb (klimp kokad i vassla)

 

Mest – Mest

Midja – Mejje

Mindre – Minder

Mindre begåvad – Tâvâsk

Minst – Minst

Minstingen (barn) – Lilhpyril

Missbelåten – Avlôgô

Mitten – Mehtt’n

Mitt i – Mehtt i

Mjuka (verb) – Mytje

– Mytje säg (mjuka upp sig)

Mjäll – Fless

Mjöl – Mjôl

Mjöllåda – Mjôllûp

Mjölk – Mjôlk

 • Gosup (spenvarm mjölk)

 

 • Råmjôlk (första mjölken efter kalvning)

 

Mjölkbytta – Stûvvû

Mjölkstockning i juvret – Trotto

Mjölkså – Mjôlkså

Mobba – Ôpôs

Mocka – Mokko

Mor – Tät mindre granskog

Morgon – Môrôn, môrgôn

Morgonpigg – Frå, jeru

Morna – Möne

– Mönâ tä säg (vaknade till)

Morra – Mûrre

Morse – Môrgônst

Morsk – Kostu, morsk

Moröj – Morkulla

Mossa – Mosso

Motlut – Motlut

Motsols – Ânnsûlûs

Mula – Bâlle (ex snöbâlle/snömula)

Mulet – Mûli

Munsår – Munsvâdâ

Mur – Mur

Murkna – Môrsne

Murstock – Murstôhkk

Mus – Mus

Muskelvärk (vid slåtter) – Jåsår

Mycket – Myjjy, myhttjy

 • Okristle myhttjy (väldigt mycket)

 

 • Olôhttle (väldigt mycket)

 

 • Nûtut myhttjy (väldigt mycket)

 

Mygg – Mygg

Mygga – Myjje

Mylta – Môlhte

Myr – Myr

 • Floe (stor myr)

 

 • Tokko-tuve (myrtuva)

 

 • Tokkenland (fastare botten men djup mossmark)

 

Myra – Mûr

 • Bjônnmûr

 

 • Ehttermûr

 

 • Pessmûr

 

Myrmark (Högt belägen, större) – Kjôl

Myrstack – Mûrdonje

Myrtuva – Tokko-tuve

Måla – Måle

Måne – Måne

Månad – Måne

Många – Månge

Mångenstädes – Mångstâss

Mår inte bra – Nåk

Måsta – Jehtta, vôrr tvungen

Måste – Jehtt, ä tvungen

Mähä – Tåle

Märr – Mârr

Märve?

Mässlingen – Krella

Mäta – Måle

Mögglig – Môgglu

Mögla – Möggle

Mörk – Mörsk

Mörkna – Mörskne

Mörkrädd – Otröt’n

– Jäg tröte ihtt (jag är mörkrädd)

Mört – Mûhrt

Mössa – Luve

Om Stefan Åslund