L

Lada – Lûdû

Ladugård – Fjös

– Mossolûv (plats för mossa i ladugården)

– Jell, fjösjell (loft i ladugård)

Ladugårdssysslor – Stûk

Lagom – Lagûm

– Lagûmt ått a (rätt åt honom)

Lake – Lôkô

Larv – Åme

Larva sig – Åme säg

Lass – Lâss

  • Pjählltre (litet lass)

 

Lampa – Lampe, lyse

Lavskrika – Talltjyhkkse, telltjyhkkse

Led (elak) – Le

Leda någon – Leä

Lek – Tröt

Leka – Tröte

Lekatt – Lekahtt, härmälin

Less – Le, uhttå

  • Hunnle (tröttpå någon)

 

Leta – Lete

Leva – Lâvâ

Lida – Li

Lie – Jå

– Jåôrv (lieorv)

– Jåtåg (läderrem att fästa lien med)

Lieslåtter – Hahkk-slåhtt

Ligga – Ligg’

– Ligg mâ (lägga sig i)

Liggande – Lidjân

Lika – Lika, likens

Likadan – Likens

Liknöjd – Liknögd

Liksom – Jussom

Lillfinger – Lilhfinger

Linda – Pölle, snâlle

  • Snâll in de dan du (linda indet där du)

 

  • Han snâllâ in säg i nô slag (han fastnade i något)

 

Lingon – Rûbär

Lite – Lite, lihtte

– Ôrvôs lite (mycket lite)

Liten – Lihtt’n(mask), nähtt

– Lihtta (fem)

Litet – Omle, lihtte

Livrem – Livrem, bähltte

Ljud i skällan – Bjell-jö

Ljuga – Jöge

Ljummen – Gly, jummen

Ljung – Lynje

Ljungpipare – Fjell-lo

Ljus – Jös

Ljusna – Jösne

Lofsdalsbo – Lâffsdöl

Loft i ladugård – Fjös-jeld

Lomma iväg – Lome iväg

Loppa – Lôhppe

Lossna – Lôssne

Lova – Lôvô

Luden – Lôn, lûd’n

Luft – Luft

Luften dallrar I solen – De bävre

Lugn – Longn, tröt’n

Lugnt – Longt, stillht

Lugnt och stilla – Kav longt

Lugnvatten i strömmande vatten – Edû

Lukta – Lûfte

– Drô vär (när hunden står och nosar i luften)

Luktar illa – Dûntji, stamme

Lunga – Longe

Lura – Lure

Lus – Lus

Lustig/t – Dråplejen/dråple

Lycklig – Löhkklu

Lyckliga dig, lyckost – Välest däg

Lyfta – Löfte

Lyse – Lyse

Lyssna – Lye

Låda – Låe

Låga – Logo

Lån – Lån

Låna – Låne

Lånbyta – Lånbyhtte

Lång – Lâng

Långfil – Tjuhkkmjôlk

Långfinger – Lângfinger

Långkjol – Siinkjohle

Lång ordramsa, ordstäv – Harranj

Långsamt (ngt går långsamt) – Skre

Låsa – Läse

Låspinne för klövjedoningar – Vems

Låta, tillåta – Lâhtt, låte

– Lâhtt ohpp döra (öppna dörren)

Låta om sig – Åbäke säg

Låtsas – Lôssas

Läcka (verb) – Läke

Läder – Lär

Läderskor utan sula – Obôhttningâ, obôhttnâ pjäxâ

Lägga – Lägg

  • Ligg mâ – Lägga sig i

 

Läka – Gro, läke

Läkkött – Grohôld, gröhôld

Lämmel – Lemänd

Lämna – Lemne

– Lemn å, lämn å (lämna av)

Längtande efter något – Löst’n

Lära – Läre

Läsa – Lâsâ

Lätt – Lehtt

Lättantänd – Eldfängd

Lättretlig – Gräsut

Lättsam – Lehttsâm

Lättsamt – Jessvint, snåft

Lättvinligt (snart gjort) – snartä

Löda – Välle

Lök – Lûk

Löpande tik – Räkkstre

Lös – Lûs

Lösa – Löse

Löv – Lûv

Lövkvist – Lûvriskle

Lövskog – Lûvskog

Om Stefan Åslund