J

Jag – Jäg

Jaga – Jakte (detta ord används vid jakt), Jôgô (jaga på ngn)

Jakt – Jakt

Jakta – Jaga

Jama – Jamle

– Jamle mâ (hålla med)

Jord – Jorl

Juver – Jur

Jute – Strig

  • Strighannduk (handduk av juteväv)

 

  • Strigsähkk (jutesäck)

 

Jämn – Jâmn

Jämt – Jamt

Järnspett – Jônnstûr, jônnspehtt

Järpe – Jârspe

Om Stefan Åslund