I

Ibland – Iblant

Ide – Hi

Idissla – Ûhrte

Ids – Hâle mâ, iss

Ifall – Uhttifall

Igen – Ahtt

Igenom – Ijânûm

Igenstängd – Ahttäfft

Igentäppt – Ahttäfft

Ihålig – Ihôlu, ihûlu

Ihjäl – Ihäl

Ihärdig – Moljer’n

Illa – Ille, ilht

Illa (smakar illa) – Klen

Illa kvickt – Illvasst

Illamående – Olôgô

Illfundig – Pillimarisk

Illmarig – Illmaru

Illröd – Illrû

Ilning – El

Ilsken – Fôlkvånd

Inbiten – Innbihtt’n

Inbunden – Inbûnd’n

Inflamation, var – Illne

Ingen – Injen (mask)

– Inja (fem)

Ingenstans – Ingerst

Inget – Ihtnô

Ingenting – Ihtnô

Innan – Enna

Innantill – Innjatä

Inom – Innûm

Inre – Indre

Inse – Insjå

Insekter (mygg, knott och andra stickande insekter) – Avåt

Åtut (mycket insekter)

Inställsam – Fleru

Inte – Ihtt

Intill – Innjânåt, Injåt , inåt

Ingenting – Ihttnô

Invärtes – Invâhrtes

Irriterad – Avlôgô

Isbark – Isbôrsk

Isbildning – Ise

  • Ise på (isa på)

 

  • Isâ undi (isbildning under tex. skidor eller medar)

 

  • Soro (antydan till isbildning)

 

Isig – Isu

Islandslav – Brömosso (kokas till grismat)

I vägen – Ahttfôrr, ahttmâ, i väja, i ûgûm

Om Stefan Åslund