P

Paket – Paket

  • Pölle (litet paket)

 

Pappersark – Ârsk, pappersârsk

Passa – Pâsse

Patrask – Fehltje

Peng – Pâning

Pekfinger – Pekfinger

Peta – Kôrô, potto

Petig – Petu

Pigg – Pigg, spräk

Pigg och kry – Fresk ô falu

  • Kurân (inte pigg)

 

Pillrigt – Pekklut

Plaska – Blâske

Plats – Plâss

– Storromsam (en som tar mycket platts)

Platt – Flat, plâhtt

Plock, lump – Flûhkk

Plocka – Flûhkke

  • Râdde ihop, Râdd ihop (plocka ihop)

 

  • Râske (plocka vad som finns, tex vid bärplockning)

 

Plommon – Sviskâ

Plumsig – Fomsu

Plötsligt – Plötsle, tvahrt

Pojke – Pök

Pojke som besöker flicka – Uhttpå (gå)

Populär – Jängs

Porslinsskål – Komme, kumme

Portmonä – Pânningpong, plûske

Potatis – Pälâ

Potatisorder – Al

Potatisskal – Pälflas

Potta – Påhtte

Prata – Ramse, shlâppre, shlûre, språke, svâde

Prålig – Prålu

Psykisk obalans – Nârvsjuk

Puttra – Pûttre

På – På

På samma gång – På sommo gång

Påhittig – Hittäsjlejen

Påk – Vrâdâ

Pålitligt – Stavle

Pålysa – Lyse på

På något vis – Nûggeless

Påse – Posso

Pärluggla – Hârâhuhkkre

Pölsa – Pörse

Pö om pö – Pö ûm pö

Om Stefan Åslund