F

Falla – Dähtte, fâlle

Fara (tex när en sak försvinner ifrån en) – Rese (kûdd’n reste/kudden for iväg)

Fara (resa) – Fôrr, rese

– Ûmfors (for om varandra)

Farstu – Låne

Farstukvist – Barfre

Fast – Fast

Fastna – Fasne

Fastän – Fastän

Fattas – Fôttôs

Favorisera – Mûnlete

Favoriseras – Mûnletâs

Febrig – Febru

Feg – Sjåpu

Felvänd – Ahttfrâm, bak ô fram, rongvänd

Ficka – Lûmme

Filmjölk – Syra mjôlk

Fin – Snodig, snåp

Finger – Finger

Fingra på något – Tûvvle

Finklädd och förväntansfull – Oppställht

Finkänslig – Finkjännslu

Finna – Finnje

 • Finnje säg (vara kvicktänkt)

 

 • Finnjåt (göra narr av)

 

Finne – Bleme, finnje, kvese (även elak kvinna)

Finurlig/t – Finulejen/finurle

Firande – Jösminnje

Fiska – Fishtje

– Vôsô (jaga fram fisk till näten)

Fiskeväska – Fishtje-snitje

Fjant (om person) – Tussilârv, örbâll

Fjantig – Fjôllu

Fjol (i) – I fjål

Fjäder – Fjer

Fjäll – Fjell

 • Hågn (fjäll med brant sluttande väggar)

 

 • Klähpp (fristående berg eller fjälltopp)

 

 • Stöt (fristående fjäll med branta skär)

 

 • l (lägre fjäll)

 

Fjällripa – Skârv

Fjällsida, sluttning – Hôlle

Fjällsluttning (svagt lutande) – Shlôgô

Fjäril – Feferänd

Fjärta – Pruppe

Fjäska – Fjâske

Fladdermus – Kvälls-schingla, sjinnveng

Flagna – Flagne

Flat – Flat

Flattallrik – Flå-tâllekk

Fler – Fler

Flest – Flest

Flesta – Fleste

– Flestân (de flesta)

Flicka – Fôrstje, jänte, klipe

 • Lilhlförstje

 

Flina – Flene

Fluga – Flûgû

Flyga – Flöge

Flyta – Flöte

Flyter – Flöt

Flytta – Flöhtt

Flytta till fäbodvallen – Buföre

Flå – Snu

Flämta – Häse

Fläskgröt – fläsktärningar, vatten och mjöl, kokas till en gröt

Fläta – Flähtte, hårpiske

Flötgröt – Flûtgröt (landskapsrätten)

Foder – Foder i kläder, djurfoder

Fort – Fohrt, snart (dä ä snart ô gå dit, dä ä snart gjohrt)

Fot – Fot

Fotbindsle (för häst) – Hälde

Fothus – Fotspônn i bädd

Fothälla för häst av läder – Nästing

Fotspår – Fâle, spôr

Fram och tillbaka – Ahtt ô fram

Framfusig – Dähntlûs, frâmfusu

Framför – Frâmmafôrr

Framom – Frâmûm

Fram till – Frâmânåt

Framåt(adj) – Fôrsikûmmen

Frestas –

– Vândâ (vara frestad)

Friplats vid kuragömma – Tju fri

Frikostig – Frikôstu, spândersam

Frimärke – Frimâstje

Frisk – Fresk, kurant, spräg

Friskus – Fresking

Frosta av – Frôst å

Frostbeläggning – Fröste

Frusen (fryst) – Spekt

Frusen – Frûss’n, Kuul’n

Frysa – Fröse

– Frös undi (tex när det fryser på under skidorna)

Frysa ner något – Fröse ne

Frysa (till is) – Spekje

Fryser lätt – Fröstnämnd

Fråga – Fråge

Från – från

Från och till – Av ô tä

Främste – Främst’n

– Främstân (de främsta)

Fräsch(rödrosig) – Spräg

Ful – Stygg

Full – Knöl, full

Fumlig – Fepplu

Fundersam – Föndersam, fûndersam, lur

Fuska – Fuske

Fuskjobb – Spjukkel

Få – Få

Fågel – Fuggel

Fåle – Folo

Fångstredskap – Gläfs

Fåordig – Fåorlu

Får – Sû

Fäbod – Buvôll

Fäbodjänta – Bukulle

Fäkta – Fäkte

Fäll (skinn) – Fälld

Fälla (sub) – Fôlle

Fälla (verb) – Fälle

Fälla hår (ex. en hund) – Röte

Fällskåra vid trädfällning – Fällskoro

Färdas – Fâlâs, fallere?

Färdig/t – Fâlu/fâle

Färdväg – Fâlväg

Färggrann – Glosu

Färglös – Blahkk

Färre – Fârre

Fästa – Fäste

– Fäste sômn (kunna somna)

Fästman – Fjås, snûhpp

Följa – Fôlje

 • lje tä vägs (följa med en bit på vägen)

 

 • Fôrs åt (följs åt)

 

Följe, ett sällskap – Fôlje

Fönster – Fönster

Fönsterbläck – Fönsterblehkk

För – Fôrr

Förarga – Fôrârge

Fördjupning i snön tvärs över väg – Dälpe, Dölpe

Före (skidföre) – Före

 • Ofûrt (dåligt före)

 

Förfrysa sig – Frö säg

Förfärligt – Entjele

Förland, nära gården, gärna inhägnat – Trô

Förlora något – Sidere

Förlägen – Förrådd

Förlänga – Fôrlänge, längte, sjöte

Förmera, lägga till mängd – Mänkte

Förmögen att – Go tä

Förr – För

Förra – Förre

– Förra (den förra/hon/)

 • Förr’n (den förre/han/)

 

 • Förrân (de förra)

 

Förra dagen – Förrdan

Förrådsrum – Kovvo

Försigkommen – Brå

Försiktig – Fôrsiktu, var

Förskylls – Häftå

Förslå – Bôhttne

Första – Förste

 • Första (den första/hon/)

 

 • Först’n (den förste/han/)

 

 • Förstân (de första)

 

Förstukvist – Bârfre

Försvagas – Sôkô (avta i styrka och ork)

Försvinna – Shlâke

Förvånad – Undrûm

Förväntansfull – Fâlâsfus

Föräta sig – Fôrâtâ säg

Om Stefan Åslund