K

Kaffepanna – Kaffepânn(j)e

– Måg (pinne att hänga kaffepannan på)

Kaffesump – Gruj, kaffegrus, kaffesomp

Kagge – Kâgge

Kaka – Kûkkû

Kal – Bâr, snû

Kall – Kalld

Kallt – Kalht

Kallblåst – Snåe

Kallkälla – Kalldtjelde

Kallna – Kûlne

Kallvatten – Kalldvahtt’n

Kalv – Kôlv

Kalvdans – Krukost, Råmjôlksost

Kalvdricka – Skval

 • Svalbyhtte (hink för kalvdricka)

 

Kam – Kam

Kan – Kânn

Kapabel – Go tä

Karameller – Fike?

Karda – Karle

Karl – Kâr

Karlslok – Kârslok, lôrô

Kart – Kahrt

Karva – Kârve

Kasta – Kaste, snu

 • Kastâ kôlven (när kon fick missfall)

 

 • Kast fôrr (äta lite innan måltid)

 

 • Kaste fôrr (ge hö åt häst som stannat)

 

 • Kaste ne säg (sätta el. lägga sig hastigt)

 

 

 • Jä snûrde iväg’n (jag kastade iväg den)

 

 

Kastbyta – Kastbyhtte

Kastade blickar – Glähttâ

Kastrera – Jellde, snöpe

Kindtand – Äxshle

Kippande skor – Kihppskodd

Kissa – Pesse

Kissnödig – Pessträng

Kitta – Tjihtte

Kittel – Tjel

Kittlig – Kihllu

Kivas – Nâpâs

Klackjärn – Häljönn

Kladda – Klâdde

Klaga – Klôgô, ôjâs

 • Olåtu (klagar i tid och otid)

 

 • Gnuhkke (tyst klagan)

 

Klampa – Dohmpe, klompe

Klappträ – Klahppkähpp (anv. förr vid klädtvätt)

Klar/t – Blank/t

Klar – Farlu, klar, täress

Klave – Klôvô (mätinstrument)

Klen – Klen, mökklu, skrâbbu

Kleta – Klene

Klia – Kleje, klöne

Klias – Klejâs

Klippa – Klöhppe

Klippt – Klöfft

– Klöfft å (klippt av)

Klocka – Klûhkke

Klor – Klör

Klubb (en maträtt) – Klûbb

Klumpig – Klompu

Klunk – Klonk (tjäderns slutspel)

Klunka – Skonkle

Kluvna stockar – Klovvor

Klyva – Klöve

Klåda – Klåe

Klåfingrig – Klåfingru

Kläder – Kläâ, pûrâ

Klädd – Klädd

– Flätje (gå tunnklädd)

Klösa – Klöne

Klöv – Klûv

Klövja (lasta varor i korgar på häst) – Klövje

Knagglig – Knâgglu

Knaka – Knôkô

Knapra – Knûrspe

Knapp – Knûhpp

Knappast – Jârâ

Knappt – Knâfft

Knarra – Gnerske, knârre

Knäppa – Knähppe

Kniv – Kniv

Knivslida – Knivsje, knivskie

Knott – Småsvâdâ

 • Småsve (de minsta knotten)

 

Knuffas – Flöjje, skuffâs

Knåda – Mänkte

Knä – Kne

Knäckebröd – Harlbrö

Knöl – Knul

Knölig/t – Bulu/t, knâgglu/t, knulu/t

Ko – Ku

 • Nybärrku (ko som nyss kalvat)

 

 • Öx’n ku (kärlekskrank ko)

 

Kofoder – Kufor

 • Sösjpe (foderblandning för kor)

 

Koja – Kôje

Kol – Kôl

Kolbulle – Kôlbôll (bröd stekt i stekpanna över öppen eld)

Kom – Komm

Komma – Kommo

 • Komm ahtt (komma tillbaka)

 

 • Komm ihûg (komma ihåg)

 

 • Komms ihtt åt (kommer inte åt)

 

Komma på hastigt – Bräste på

Kommendera – Kommdere, kommendere

Kommer mot – Hittevi

Konstigt – Eget, kneput, kônstut, rart

Kopp – Kôhpp

Kork – Kôrsk

Korn – Kônn

Kors – Kôrs

Kort – Stûhtt

Kortklippt – Snûklöfft

Korv – Kûrv

Korvbit – Kûrvsnâhrt, snâhrt

Koskälla – Kubjelle, bjelle

Kospillning – Kuruse

Kostigen – Kröttörväjen

Kotte – Kägle

Krafsa – Kraffse, kôrô

Kraftig så man orkar gå – Gånghôlld

Kreatur – Krak, kröttör

– Lamâ (lamm, killingar, kalvar som inte slaktas)

Krokig – Kroku

Krubba – Krûbbe

Kruka – Kruke

Krusning på vattnet – Greâ, loke, lokâs

Krångel – Klater

Krångelpelle – Möfugg’l

Krångla – Bjängle, bände, krångle, möâs, strule

Krånglig – Bjänglu, bähnt, strulu

Kräksjuk – Kräk/spysjuk

– Tjögdes (detta gör man när man är kräksjuk)

Kräsen – Lâgrânn

Kubbe – Kûbbe

Kudde – Kûdd

Kula (locksång för kor) – Kûke

Kungöra – Vettre

Kunna – Bälle, kunnje, kunne, vô go tä

Kupa (potatis) – Ale

Kuragjömma – Kurejöme

Kusligt – Kusle, kussi

Kuta – Kute

 • Kute på döra (ha brottom iväg)

 

 • Tô tä kut’n (springa iväg)

 

Kvanne – Vânn

Kvarn – Kvânn, kvônn

Kvast – Lime, soplime

Kvick – Kvehkk, snârven

Kväll – Kvälld

 • Kvällssiâ (fram mot kvällen)

 

 • I kvällst (kvällen som var)

 

Kvällsbete – Aftabet

Kvällsgöra – Kvälldjârr (avsluta dagen)

Kvällsmål – Aftavârl

Kvävas – Kvamne

Kyla – Kallde

Kyligt – Kallskle, kölut

Kyrka – Tjôrskje

Kyrkogård – Gravbahkke

Kåda – Koe

Kånt – Skrûhkke

Kähttut?

Kälke – Tjalke

 • Ôfsôl (pinne som håller ihop skaklar och kälke)

 

 • Dråg (kälke för stenkörning)

 

 • Selpinnje (för låsning av skaklar)

 

 • Shlâkâ-tûm (töm för att binda ihop klövjedon)

 

 • Skahkkel

 

 • Skahkkeltre (låsanordning för kälke och skacklar)

 

Källa – Tjellde

Källare – Tjâllâr

Källaringång – Tjâllârhôrs

Kämpa – Möâs

Käpp – Kähpp

Kärl – Kjôrôld

– Vonkjôrôld (tomt kärl som väntas bli fyllt)

Kärlekskrank (get eller får) – Blessme

Kärring – Käring

Kätte – Ettu, Ehttu, Kihtte

Kättla (när geten får killing) – Kjelle

Köra – Kjöre

Köra upp väg – Vâge?

Körbro (uppfart till höskullen) – Körbru

Kördon – Körbune

Körtel – Eshle, äxshle

Kött – Kôtt, sûvvel

Om Stefan Åslund