D

Dag – Dag

– Langt på dag (långt lidet på dagen)

Daglönare – Dôgôkâr

Dallra – dâllre

– bävre (när solen dallrar i luften)

Dans – Bal

Darra – Dârre

Darrhänt – Dârrhänt, skâlvân, skôlvân (sjôlvân)

Darrig/t – Dârru/t, Skâlvân

De – Dûm

Deg – Deg

– Stöpe (göra deg)

Degig/t – Degu/t

Dela – Dele

Dimma – Skrugg

Dimmigt Skruggut

Diskutera – Fäll emot

Disktvage – Tvôgô

Dit – Dittân

 • Ditti, dittåt (dit till)

 

 • Dittmot (dit mot)

 

Djup/t – Jup/juft

Djur- Jur

Djurstigen – Kröttörväjen

Doppa – Duhppe, dûhppe

 • Tjäve/je (doppa ner hink i vatten)

 

Doppa sig – Duhppe säg

Doppabröd – Duhpp

Dotter – Dotre

Dra – Drô

 • Drô oppi nôsôn (om ngt som sägs och personen tar illa upp)

 

 • Drä ihtt å (inte mycket som skiljer)

 

Dra ifrån – Drô å

Dra ihop – Böhtte

Dra ihop (tex timmer) – Lûnje

 • Brôshle (dra ihop virke)

 

Dra iväg – Drô tä

Dra lott – Klûnse

– Drô stûhtt (dra det kortaste strået)

Dra ut på – Sekre (sekre på/dra ut på)

Drag – Drag (används vid timring, kalldrag, fiskdrag)

Dragig – Dragu

Dragigt – Dragut

Drar – Dräg

Dregla – Sekkle

Dricka – Drehkke

– Bälje I säg (dricka mycket

Drillsnäppan – Fishtjelita

Drista sig – Driste säg

Droppa – Dröpe

– Dröp å (gå iväg)

Droppe – Drohppo

Drunkna – Dråkkne

Dryg – Dryg

 • Fåhäv (dryg och handfallen)

 

Du – Du

Duga – Dûge, döge

Duger – Dûg, ässmere

Duglig/t – Dûglejen/dûgle

Duktig – Morsk

Dum – Dum

 • Jåmut (ser dum ut)

 

Dundra – Dohmpe, dono, dûndre

Dunge – Rûnje

 • Ry (dunge av företrädesvis björk)

 

Dunkel – Kåm

Dunsar – Dûnte

– Dûnt å (falla av)

Duk – Duk

Duktig – Morsk

 • Häv (inbillad duktighet)

 

Dunsta – Stämme

Dvärgbjörk – Fjellrâpâ

Dygnvill – Dyngvill

Dynga – Dynje

Dystert – Kumle

Då – Då

Dåligt – Dåle, ûpple

Dåligt humör – Fnûrr, grinu, lôgôlûs

Dåna – Dono

Dädan – Dâda

Dämmer – Dämme

 • Tjöve, ån tjöve (ån står och dämmer)

 

Dänga – Dänje

Där – Dâr, dan, dane

 • N’dan (mask)

 

 • N’danna (fem)

 

 • Di dannan (plur)

 

Därför – Mâddi

Däri – Dâri

Därifrån – Dâda

Därmed – Dârmâ

Däst – Kjöst (känner sig uppstoppad)

Dö – Dö

– Fâll onda (när någon dör)

 • Stârvâ å (dog)

 

 • Stôrâ å (har dött)

 

Döpa – Krestne

Dörr – Dör

 • Benlûs (om dörren går upp utan anledning)

 

Döv – Dûv

Om Stefan Åslund