B

Backe – Bahkke, brûte

Backsvala – Jorlsvûlû

Bagerska – Bakstre

Bagge – Bäkkre

Bakaved – Bûhkkûr

Baklänges – Ahttländes, baklänjes

Bakmes (en slags dans)

Bakom – Bakafôrr, bakânåt, bakûm

 • Ahttânåt (nära bakom)

 

 • Bakânåt

 

 • Bakähtte (bakefter)

 

Bakspade – Baksterfjôl

Bakugn – Bakkst-ûmn

Balans – Balans

– Fote säg (hålla balansen)

Bar/t – Bâr/t

Bara – Bâre

Barfota – Bârfôtt

Barhuvvad – Bârhuvva’

Barhänt – Bârhänt

Bark – Bôrsk, bârsk

 • Langbôrsk (lättbarkat)

 

 • Sprutbôrsk (svårbarkat)

 

Barka – Bâhrske

Barn – Bônn, onge

 • Lilhlonge (litet barn)

 

 • Pyssirûll(lihttn) (baby)

 

Barnmorska – Jösmor

Barnslig – Fjâsku

Barmark – Bârjorl

Barnmorska vid kalvning – Fjösmor

Barr – Barnål

Be – Be

Begiven – Trå

Begiven på salt – Salhttrå

Begrava – Begrôvô, jorle

Behagligt – Behagle, hûgle

Behålla – Behôllde

Behändig – Behändu, snodig, snåp

Belastning – Belastning, likte på

Belåten – Belåt’n, Fäjj’n

Ben – Ben, skånk

Benen – Bena, skänglân

Benget – Spjuhkkle

Benig – Benu

Berg – Berg (hörbart G)

Berg (fristående berg eller fjälltopp) – Klähpp

Berghäll – Berghälle, hälle

Bergskam – Berskam

Berätta – Berähtte, tôlô i

Besvär – Bessmi

Besvärlig – Mösâm

Besöka – Tjyte

 • Dri vär (när någon kommer oförhappandes på besök)

 

 • Tjyt å (gå på kort visit)

 

Betala – Betôlô

Bete – Bet (gehkk i bet/gick på bete)

Betesmark – Lût

Betsel – Grime

Betsla – Bessle, beshle

Bevänt – Bevänt, vârut (ex. de va ihtt sô vârut – det var inte mycket bevänt)

Bibel – Bibbel

Bida – bie (även vara mätt länge)

Binda – Binde

Bindsle (för tex ko) – Trälg (hörbart G)

– Knôpô (omslag för trälg)

Bindstång – Lades över hölass

Bita – Bite

Bitsocker – Bitsûhkker

Bjuda – Bjö (bjö tä/bjuda till)

Björk – Bjôrsk

Björk, liten och illa medfaren – Krâggbjôrsk

Björkknopp – Komär

Björkdunge – Bjôrskrûnje

Björkticka – Tjuke

Björn – Bjônn, även ett verktyg

Björnhona – Bere

Björntråd – Bjônntrå

Blek – Blek, glåmu

Bli – Bli

Bli av med – Bärtä

Blidväder – Govär

Blinka – Blûske

Blixtra – Jongne

Blodröd – Blorû

Blodsutgjutelse (under huden) – Blobläme

Blomma – Blomme, Blöme (hjortronblom)

Blyerts – Blyant

Blyg – Blyg, fôrut

Blå – Blå

Blåbär – Blåbbär

Blåklocka – Blåklûhkke

Blåknut – Blåknut

Blåmes – Lilhltete

Blåsa – Blåse

Blåser – Bläs

– Vâme (det blåser en svag vind)

Bläck – Blehkk

Bläs (vit fläck på hästens panna) – Blessû

Blöt – Blût

Blötlägga – Lägg i blöt

Bock – Bûhkk

Bocka – Buhkke

Bod – Bu

Bord – Borl

Borra – Boro

Borta – Bohrte

Bortersta – Bohrteste

Bortre – Bohrtre

Borr – Bôrr, nôvôr

Boss (till hästens bädd) – Bosso

Bra – Bra, Jäv (ex jävt fiske), snåft

 • Branog (tillräckligt bra)

 

Brant (adj) – Brâhtt

Brant (subst) – Brâhtte

Brant sluttning – Brôhtte

Brasa – Brûssû

Breda ut – Breä

Bredvid – Breddmâ

 • Bohrtmâ (borta vid)

 

 • Dârmâ (där vid)

 

Brinna – Brinn(j)e

– Flôrô i (ta eld)

Bro – Bru

Broms – Brôms (både insekt och bromspedal)

Bromsa – Brômse, skârre

Brottom – Ânt

Brud – Bru

Brudpar – Brufôlje

Brudgum – Brugûm

Bruka – Bruke, nöhttje

Brun – Brun

Bryta – Bröte

Brådmogen – Brå, fôrsikûmmen

Bråkigt – Jåsut

Bränd (adj) – Bränd

Bränd plats (sub) – Bränd

Bränna – Bränn(j)e

– Brännje mâ (bränna vid)

Bränner i kinderna – Hâtte i kindûm

Bröllop – Brûllûp

Bröst – Jet

Bröstvårta – Tisse

Brunst – Brûnde

Bubbla – Bulle

Bucklig/t – Bôgglu/t

Bud – Bô

Buda (kungöra) – Vettre

Buk – Buk

Bulta – Donke

Bunke – Malûg

Bunke – Bonk (gammalt gräs)

Burdus – Bös

Burk – Bursk

Busa – Ragase

By – By

Byta – Byhtte

Byta om – Byhtt ûm, fli ûm

Byxor – Brok, Bôkksa

Båda – Båe

Både – Bå

Båge – Bogo

Båtplats – Båtsta, Båtplâss

Bäck – Bähkk

Bädd – Bûssû

Bälga – Bälje

Bälte – Bähllte

Bära – Bârr

Bära något – Fole

Bära sig åt – Bârr sä åt

Bärga sig – Bärje säg

Bärränna (ränna för rensning av bär) – Bärränn(j)e

Bärstång (för hö) – Hävle

Bättre – Bähtter, villder

Böj – Bogo

Böja – Böjje

Böja sig – Buhkke säg, böjje säg

Böld – Bûrde

Böna – Böne

Börda – Böle

Börja – Bör å, börje

Om Stefan Åslund