V

Vad – Vô

Vada – Vôdô

Vadmal – Vômmôl

Vadmalsbyxor – Vômmôlsbökksâ

 • Vômmôlstussâ (skor av vadmal)

 

 • Vômmôlsväst (vadmalsväst)

 

Vadställe – Va’

Vaka (intill döden) – Syhtt å

Vaken – Vâtjen

Vakna – Rakne, vakne

– Han rakni (han vaknar)

Vaksam – Var

– Illvar (på sin vakt)

Valhänt – Fepplu

 • Klûmmen (valhänt av kyla)

 

 • Tromlu

 

Vall – Vôll

Valla kor – Jäte

Valla skidorna – Bakkstre skiâ

Vallflicka – Jätkulle, jähltkulle

Valp – Vôlp

Vana – Vônô

Vanka – Vavre

Vante – Vôhtt

Var – Vûrr, vôrr

Vara – Vôrr

Varandra – Vârare, vûrare

Varannan – Â’nvûrr

Vardag – Örsk, örstjedag

Vardera – Vûnder

Varg – Vârg (hörbart g)

Varje, varenda – Vûrr, vûrrenda

Varken – Vûrstjen

Varm – Vârm

Varmt – Vârst

Varsebli (bli varse) – Vâri (bli vâri), Ânse

Varsin – Vûrsa

Vaska – Vâske

Vatten – Vahtt’n

Vattenhink – Vassbyhtte

Vattenpuss – Lok

Vattenpass – Vasspass

Vattenskopa – Vasskope

Vattenså – Vasså

Vattnet skummar – Båre

Ved – Vö

– Dûbränd (gammal ved som brinner dåligt)

Vedbod – Vâssgårl

Vedkorg – Vökûrg

Vedstapel – Vöstöe, stöe

Vedträ – Vöskie

Velig – Velu

Vem – Hûhkken, ûhkken, vûhkken

Verkar – Värke

Verktyg – Ânkôst, vârsktyg

Vessla – Vessle

Veta – Vâhtta

Vi – Mö

Vid – Romm

Vidbränd – Mâbränd

Vide – Vie

Videkisse – Vihund

Vidlyftig – Vilöftu

Vidröra – Ahtti (jä va ahtti bila / jag vidrörde bilen)

Vifta (på svansen) – Velle

Vika – Vike, pölle

Vila – Vile

Vilken – Ûhkken, vûhkken

Vimlar – Stöhmt

Vimsig – Ferru, vûrmen

Vik – Vik

Vilja – Vôlje

Vind – Vind

Vind – Hås (vind som krusar vattnet)

Virvelvind – Flârvind, vârrvind

Visa – Syn å, vise

Viska – Visskle

Vissla – Blistre

Visp (trävisp) – Tvûrû

Viss – Vess

Vissa – Vesse

Vissna – Fogne, vissne

Visst – Vesst

Vit – Vit

Vittberest – Vifôrut

Vyssa (hålla någon i knäet) – Syhtte

– Syhtt å (sköta någon till döden)

Vyssja – Sûlle

Vrå – Rå

Vrång – Dähntlûs

Våg – Bess-mânn

Våga – Driste säg, våge

Vår – Vår

Våldsam – Våldsâm

 • Regjârr (gå våldsamt fram)

 

Vålla – Vôllde

Vårbruk – Vårônnje

Vårdslös – Ovöln, vândâslûs

Vårflod – Flo

Vårta – Vohrte, vårte

Väcka – Vähttje

Väckas – Vähttjâs

Väder – Vär

 • Illvär (snöyra och kallblåst)

 

 • Styggvär (dåligt väder)

 

Väderbiten – Värbihtt’n

Vädersolar – Värsolâ (upprättstående regnbågar på båda sidor om solen som sägs förutsäga dåligt väder)

Väderstinn – Värstinnj

Väg – Väg

Väga – Vâgâ

Vägg- Vägg

Vägansvarig (för timmerkörarnas basväg) – Basantör

Väl (fråga) – Full (du kom full/du kommer väl)

Väldigt – Gôr

Väldigt mycket – Gôrmyhttjy

Välsignelse – Gusslån

Vält (ex ångvällt) – Vällht

Vällta – Vällhte

Vällta (ex hopkört timmer) – Vällhte

Vänster – Vänster

Vänstra – Vänstre

 • Vänstr’n (mask)

 

 • Vänstra (fem)

 

 • Vänstre (neutr, plur)

 

Värd – Vârl

Värdig – Völu

Värdigt – Völut

Värk – Ränsel, vârsk

Värka – Rännje, vârske

Värma på – Glye på

Värt – Vâhrt

Väster – Väster, väst

– Västâ (västan, västerifrån, väster om, västlig)

Västerut – Västgjânûm

Västlig – Västâ

Väv – Väv

 • Glahôl (när väven nästan är klar och det bildas ett hål mellan varpen och bommen)

 

 • Rännje väv (varpa)

 

Väva – Vâvâ

Växa – Vähkkse

Växla – Vikshle

Växtväder – Våkstervär

Om Stefan Åslund