A

Abborre – Ôbbôrr

Afton – Afta

Tidig kväll (övergång afton/kväll) – Aftakvälld

Aftonsol – Aftaglähtt

Aga – Ôgô

Agg – Âgg

All – Âll

Allesamman – Âlle, âllesâmmen, âllihop

Allhelgonadagen – Hälgamäss

Alltmedan – Âlhltmâda

Alltid – Âlhti, mângång

Alltsamman – Âlhtihop

Allvarlig – Âllvalejen âllvûlejen

Allvarligt – Âllvale, âllvûle

Allvarsam – Âllvûrsam

Almanacka – Arnahkk

Aln – Ôrn

Alla – Âlle

Allihopa – Âlle

Allt – Âlhtt

Alltid – Âlhlti, jamt

Allt möjligt – Ömse

Altare – Alhtâr

And – Ånd

Andfådd – Häst

Andra – Are, arân (de andra/di arân

Angelägen – Ânj

Annan – Â’n

Annanstans – Arstâss

Annars – Läl

Annorlunda – Ales

Ansatt – Bekâllâ

Ansikte – Ansikte

  • Langlehtt (avlångt ansikte)

 

  • Klingerlehtt (runt ansikte)

 

Använda – Bruke

Aptit på något – Tôrvân

Arbeta – Ârbete, jobbe, knoge

– Poro på (göra småjobb)

Arbete – Knog

Arbetspass – Ûft

Arbetstrött – Shlet’n

Arg – Sinnu, sinnju, sint

Arg och stingslig person – Frönkûrv

Arm – Ârm

Armbåge – Ârmbogo

Armkrok – Ârmlyhkkje, Ârmvehkk

Ask (av trä) – Lûp

Aska – Ôske

Asp – Ôsp

Att – Tä, ô

Avbruten – Åbrûhtt’n

Avdunsta – Stäm å

Avfärda – Avfâle

Avgöra – Avjârr

Avig – Rong

Avigsida – Rongsie

Avklippt – Åklöfft

Avkrok – Avhôl, lôg

Avlagring (på häst) – Homske

Avlångt ansikte – Langlehtt

Avsides – Avbakle

Avstånd – Hôlld

Avsvimmad – Ådôrmâ, åsvimmâ

Axel – Akksel

Om Stefan Åslund