Åsvallen med Halvars stuga i förgrunden [Åsvallen]

Åsvallen med Halvars stuga i förgrunden

Om Stefan Åslund