Spång på gamla västvallstigen [Åsvallen]

Spång på gamla västvallstigen

Om Stefan Åslund