Maj 2013 268 [Hur kom kristendomen till Härjedalen?]

Maj 2013 268

Sakramentskåp i Lillhärdals kyrka från senmedeltiden

Om Stefan Åslund